The Bulgarian Grimmwood Wiki is opening for editing.

As part of the Unified Community Platform project, your wiki will be migrated to the new platform in the next few weeks. Read more here.

Talk:Points of interest

From Grimmwood Wiki
Jump to: navigation, search

Хвърли едно око на българската версия Vilorp (talk) 11:51, 26 April 2018 (UTC)

Как ви звучи линковете на картинките да не водят към файл-а а към страицата на обекта (било то и несъществуваща в момента) Dimitr raev (talk) 05:58, 4 May 2018 (UTC)

Точно това ми беше идеята и на мене и ровя да видя как кактара да се направи форматирането по такъв начин, ако знаеш действай смело, аз ще прекопирам за българската Vilorp (talk) 07:33, 4 May 2018 (UTC)